Ansökan om tillfälligt visum till Skåne... Skunsk flagga

Samlia Efternamn Förnamn Personnommer Födelsestaud/Lann Narmast anhört E du gift?
Jau    Naj 
Vajadress Postnr Lannskaup Staud Telefaun/Mobejl Namn po rajselajter
Arbeide Löun/Bidraug Rejgnommer po bejlen Storlek po böjsor Storlek po hossor Skossenommer
Köjn:Hårfarj Ögonfarj Favoritfarj Plass four stempel

SYFTED ME RAJSAN TI SKAUNE: FRÅGOR AU BETYDELSE:
(åsse markera me kryss ditt ålahue) Jau  Naj 
De vackra folked
1. Haur du bilett tibaga?    
Den välklingande dialekten 2. Haur du eller haur du hatt antiskånska åsikter?    
De välmående fannskabed
3. Haur du planerad au störta skånepartied?    
Den goa maden 4. Kan du köra en rullebör udan ou ramla me den sau    
Ta opp bedor
    allt va där e po flaged flyer å?    
Bygga broar 5. E du en klydderöv?    
Eda rugad ål
6. Förvaurar du dena mögia hossor i possar?    
Annad gille 7. Eider du spiddekaga?    
Gå po mach å saj di blåe vinna 8. Taur du me di snydelasor om du bler snored mens    
Vanli torist
    du e hair?    
Affäror
9. Haur du plannerad å ble har länger än va
Anned, (ex se efter glyttarna)
    som e nödvänned?    
HARRMIDD FORSÄKRAR JAU PO HIDDER OU SAMVEDE ADD OVAN IFYLLDA OPPGIFTER E HELT RIKTIA OU SANNA.

UNNERSKREFT: DAUTUM: STAUD:

JAU FÖRSÄKRAR SOM RÄTTROGEN SKÅNING ADD DENNE HARADE PERSONEN OVAN E ADD LIDA PO, E SAJ SJÄLV NOCK, PASSLIGT HIALÖS OU DARFÖR LEMPLI.

UNNERSKREFT: DAUTUM: STAUD:    LEMPLI:  
Hallå! Markera me kryss ditt ålahue i checkboxen "LEMPLI" four add fau stempel ovan ve rutan "Plass four stempel"

| Upp | Tillbaka |