Ansökan om tillfälligt visum till Skåne v2.0...

Enkel digital ansökan om tillfälligt skånskt visum

Faurnaun
Samtllia Etternaun
Personnommår
Vajadress
Pustnommår
Staud
Lanskaup
Telefaun/Mobejl
Storleg po skossorna
Storleg po hossor
Storleg po böjsor
Storleg po tryjan
Arbede
Laun
Narmast anhört
Födelsestaud
E du gift (Jau/Naj)
Naun po din rajselaiter
Vicked kön
Åsse markera itt alternativ ditt ålahue!
 Påg
 Tös
 Såndarr som ente ved vicked
Haurfarj
Ögonfarj
Favoritfarj
Syfted me rejsan ti Skaune
 Kangress/Konferrans
 Affärror
 Jubba
 Frijtid
Studior AU
 De vackra folked
 Den välklingande dialekten
 De välmående lannskabet
 Den goa maden
 Tau opp bedor
 Bygga/lauga Bröön
 Eda rögad ål
 Annat gille
 Gå po mach å se di blåe vinna
 Vanli tourist
 Se etter glyttar
Enfourmation au betydelse
 Haur bilejett tibaga
 Haur iller haur hatt antiskaunska ausikter
 Kan köra rollebör udan au ramla me den sau allt va där e po bören flyer å
 E en klydderöv
 Haur holl i huett
 Förvaurar du dina mögeda hosser i en posse unner din vistelse hos oss i Skaune
 Eder spiddekaga
 Taur me snydelase om di skulle ble snöred men di e häar
 Haur plannerat å ble här länger än va som e növännded
Harmed försäkrar jau po hidder ou samvede add ovan ifyllda oppgifter e helt ou sanna
(Vaurnin! Din fubbick! Skrev ente me bly iller bläck po skarmen faur de e itt hilvede att få bort sejn)

Valj in fijl faur underskreft!

Majl

| Upp | Tillbaka |