Frimärkets kvalité

Frimärkets kvalité talar snabbt om ifall frimärket är oanvänd eller inte och kvalitén på gummit (klistret på frimärkets baksida)

Postfriskt frimärke; den är helt oanvänd, med helt gummi/utan spår av fastsättare
Frimärke med spår av fastsättare på frimärkets gummi (baksida)
() Frimärke med lätt spår av fastsättare på frimärkets gummi (baksida)
()Frimärke utan gummi dvs. utan klister på frimärkets baksida
 Makulerat frimärke; stämplat/gjord obrukbar

Kvalitetsbedömning av frimärken

Hur du vet om dina frimärken är värda mycket pengar

 1. Identifiera frimärket
  Att titta i en frimärkskatalog är ett bra ställe att börja på. Jämför dina frimärken med andra samlarfrimärken för att få en uppfattning om hur mycket de kan vara värda. Detta är även ett bra sätt att få en uppfattning om hur sällsynt eller unikt ditt frimärke kan vara.

 2. Granska frimärkets kvalitet
  Frimärkets kvalitet är mycket viktigt för att kunna bedöma dess värde. Ta en titt för att se om ditt frimärke är oförstört, är ett original och i allmänt gott skick. Frimärken kan bedömas som brukade, brukade men i nyskick, eller i nyskick och aldrig brukade. Ett frimärke i nyskick som aldrig brukats är oftast värt mer på auktion.

 3. Ta en titt på gummeringen
  Gummeringen är frimärkets klister och sitter på märkets baksida. Gummering i "nyskick och som aldrig brukats" ska vara helt intakt. Desto bättre gummeringens skick är, desto mer kan frimärket vara värt.

 4. Bedöm annulleringen
  Annullering av frimärken är en metod där man märker frimärket, som anger att det brukats. Om markeringarna är ljusa och frimärkets utformning fortfarande är tydlig, läsbar och hel, har frimärket troligen ett högre värde.

 5. Centrering
  Studera ditt frimärkes centrering, dvs. balansen av frimärkets design i förhållande till marginalen och vinjetten. Även om detta inte är en definitiv faktor, är ett centrerat frimärke generellt värt mer än ett obalanserat.

Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Frimärkshandlareförbund har enats om kvalitetsnormer för att bedöma frimärken. Kvalitetsbedömning av ett frimärke bygger på en betygsskala på från 5 ner till 1 där 5 är högst och 1 lägst (även 0 förekommer). Den bedöms på en tresiffrig kod t.ex. "Makulerad 253" - Gott exemplar, Lyx centrering på objektet och Mycket god stämpel.
Förklaras nedan:

- första siffran gäller objektets kvalité
5 Lyx; Felfri
4 Prakt; nästan perfekt Tandning, felfritt märke/tryck, inga fäckar, inga färgändringar på pappret, orginal gummi.
3 Mycket gott exemplar; normalkvalitet, kan ha obetydliga defekter t.ex. lätt hörnveck
2 Gott exemplar; kan ha mindre fel, ngt slitet, hörnveck
1 Godtagbart; objekt kan ha veck, fläck, defekt tand eller tänder, riss m.m.
- andra siffran gäller objektets centrering
5 Lyx; Perfekt centrering
4 Prakt; God centrering
3 Mycket gott exemplar; Medelgod centrering
2 Bra; Nära snedcentrering
1 Mindre bra; Snedcentrering
- tredje siffran gäller stämpelns kvalité om frimärket är makulerad eller objektets gummering om frimärket är postfriskt
5 Lyxstämpel;
Stämpeln är lätt och tydlig, centralt placerad, rättvänd stämpel med mycket liten lutning, Små stämplar ska vara hela, större praktiskt hela, stora stämplar läsbara med datering. För mycket stora stämplar, till exempel vissa fyrkantstämplar, tillkommer krav på brevstycke, så att hela stämpeln syns. Värdet ökar om frimärket sitter kvar på kuvertet/vykortet med hela stämpeln enligt beskrivningn här.
Gummeringen är felfri utan några fläckar, skadat eller har spår av fastsättare.
4 Praktstämpel;
Lätt och tydlig, rättvänd stämpel, som är läsbar och har datering. Undantag: för mycket stora stämplar, t. ex. vissa fyrkantstämplar, reduceras kravet på fullständigt årtal.
3 Mycket god stämpel;
Lätt läsbar stämpel med datering. Undantag som ovan. Dessutom tillåts att någon liten del av omramningslinjen till ett andra stämpelavtryck är synlig i frimärkets marginal. Om stämpeln är upp och ner.
2 God stämpel;
Lätt, daterad stämpeldel. Dessutom tillåts att någon del av omramningslinjen till ett andra stämpelavtryck är synlig i marginalen och eventuellt sträcker sig in i märkesbilden.
1 Godtagbar stämpel;
Lätt stämpeldel med ofullständig eller ingen datering. Del av en andra stämpel är tillåtet som för god stämpel.
0 Mindre god stämpel;
Något suddig eller kraftig stämpel. Två eller flera stämplar med större eller mindre del av text och/eller datering.

| Upp igen | Tillbaka |