Ordningsregler för fest...   

Ankommen gäst får vara ankommen redan vid ankomsten.
Hitkommen gäst som känner sig bortkommen söker tröst hos redan inkommen gäst.
Inkommen gäst söker hos bortkommen som redan känner sig hitkommen.
Klädsel nödvändig enär damer skola närvara.
Det är strängeligen förbjudet att behålla sitt goda humör för sig själv, dela snarast möjligt ut det till de andra.
Nervslitande samtal, störande hickningar, rapningar m.m. bör föras lågmält.
Godhetsfullt förtär icke mer än vad du med våld kan tvinga i dig.
Fötterna bör under måltiden förvaras under bordet.
Spilld snaps räknas som drucken.
Skål får ej utbringas knästående.
Undvik trängsel under bordet, kryp till höger.
Vidtag nödvändiga försiktighetsåtgärder när golvet är i rullning.
Samtal under bordet undanbedes.
Intagen måltid återtages ej.
Helt porslin återlämnas till köket.
Var vänlig och skriv upp din adress innan festen börjar, så vi vet var du skall sändas om du mot slutet får svårt att själv reda ut det.
I tveksamma fall anses mörker råda.
  SKÅL OCH VÄLKOMMEN
| Upp | Tillbaka |