Politisk ordlista...   

Ansvar s.
medborgarens skyldighet att bidra med mer pengar till statens investeringar

Arbetande v.
underbeskattad

Demokrati -n -er, s.
teori om att folket skall spela en direkt roll i landets styrande, helst genom att betala mer skatt

Familj -en -er, s.
en social enhet som kan bestå av en far, en mor och barn; en far, en far och barn; en mor, en mor och barn; en far och barn; en mor och barn; barn och barn; socialarbetare och barn; advokater och barn eller BRIS, advokat och barn

Gratis oböjl. adj.
rabatterad

Gud -en -ar s.
ordet som efterföljer "Jag är" i alla politikers tro

Investering -en -ar, s.
när en ny regering slösar bort den gamla regeringens budgetpengar

Kondom -en -er, s.
ballongliknande behållare av latex eller naturmaterial som används för att lära ut säkerhet till tredjeklassare

Nationell adj.
absolut toppstyrt från Stockholm

Reform -en -er, s.
antonym och synonym för korruption

Rik -t -are, adj.
se "arbetande"

Rättvisa -n, s.
att höja skatten för vissa invånare, mer specifikt: att behandla människor olika beroende på till exempel kön eller ras

Sextiotalet s.
nutid

Tillväxt s.
ett hinder för rättvisa, se även "investering"

Välfärdsreform s.
marknadsföringsterm för välfärd

Värderingar s.
det juveleraren utför när man lämnar in smycken

Växel -n, s.
det som återstår efter skatt

Återvinning -en, s.
processen där entreprenörsofferter omvandlas till partibidrag

Överkomlig -t -are, adj.
rörande skulder från valkampanjer för åtta år sedan

* Denna text var hittad på Skrattnet

| Upp | Tillbaka |