Nya sjukregler Nya sjukregler...

Börjar gälla från när du minst anar det...
eller när chen har för lite att göra och måste hitta på något...

 1. Sjukdom ingen frånvaroorsak

Läkarintyg accepteras inte längre!
Kan du ta dig till doktorn kan du ta dig till jobbet!

 2. Tjänstledighet p.g.a. operation

Beviljas ej!
Varje anställd som tänker operera sig skall avstå från denna åtgärd, eftersom allt en anställd har, har vi användning för. Om något avlägsnas sänkes den anställdes värde. Undantag kan göras förutsatt att lönen sänks i motsvarande grad.

 3. Dödsfall

Eget dödsfall accepteras som frånvaro. Arbetsgivaren måste dock meddelas två veckor i förväg så att en efterträdare kan läras in.

 4. Tandläkarbesök

Vi anställer enbart personer med löständer. Ni kan använda internposten för att skicka tänderna till lagning i stället för att ränna hos tandläkaren.

 5. Graviditetsfall

Absolut förbjudna! På arbetet ska man sitta eller stå med benen i kors. Arbetsgivaren ska se till att preventivmedel finns till hands.

 6. Gynekologbesök

Sätt dig på kopieringsmaskinen, ta en bild och skicka till gynekologen.

 7. Psykiska problem

Tänk inte så mycket, arbeta hårdare.

* Denna text är hämtad från Skrattnet
| Upp | Tillbaka |