Särskild Kompetens Inriktad Träning...

Observera företagets nya policy gäller från och med nu. Detta gäller samtliga medarbetare och kommer att
genomföras i samtliga avdelningar i hela företaget utan undantag.

För att säkerställa högsta kvalitet och produktivitet från alla anställda, kommer från och med nu vår policy vara att
alla medarbetare regelbundet skall genomgå det långvariga strategiska programmet för Särskild Kompetensinriktad
Träning (S.K.I.T.). Företagets avsikt är att ge de anställda mer S.K.I.T. än andra företag ger sin personal.
Och om du inte tycker att du får tillräckligt med S.K.I.T. vänligen kontakta din arbetsledare, du kommer då
omedelbart att placeras högst upp på S.K.I.T.-listan.

Som du redan känner till är våra chefer speciellt lämpade för att se till att du får all den S.K.I.T. du behöver. De
anställda som inte anser sig ha behov av att ta S.K.I.T. kommer att istället, som ett alternativ, att skickas på den
tidigare aktuella Äldre Träningsmetoden (Ä.T. S.K.I.T.). De som misslyckas med Ä.T. S.K.I.T. utbildningen kommer
utan dröjsmål att ges ett Generellt Realtidsanpassat Informationspaket Som Jobbet Och Befattningen Behöver
(G.R.I.S.J.O.B.B:) tills de känner att de är motiverade att ta emot S.K.I.T. från sina överordnade.

Nästa steg i din karriärplanering
Vi lägger ditt namn till vår Representanter Över Våra Särskilda Ledarförmågor, Intressanta ChefsKandidater
Avspeglande Rörelsens Effektivitet -lista (R.Ö.V.S.L.I.C.K.A.R.E.). De som visar sig ha en naturlig fallenhet som
R.Ö.V.S.L.I.C.K.A.R.E. kommer ges ett S.K.I.T.jobb, och kan eventuellt senare komma att befordras
till Handledare Över Gruppchefer (S.K.I.T.H.Ö.G.). Samtidigt ber vi att få påpeka att personal som vägrar ta
S.K.I.T. kommer att ges Särskilt Personligt Anpassad Riktigt Kunskapssökande Enskild Nystarstsmöjlighet
(S.P.A.R.K.E.N.).

Tack för er uppmärksamhet.

Er Chef

Styrelsens Tillförordnade Organisatör Rörande Särskild Kompetensinriktad Träning (S.T.O.R.S.K.I.T.)

* Denna roliga text tittades på en tavla på min frus arbete tidigt 2000-tal. Hon tog en kopia och visade den därefter för mig.
Den har därefter legat i en låda och följt med flera flyttar fram tills nu. /Leon

| Upp | Tillbaka |