Vattenmärke

Vad ett vattenmärke?

Vattenmärken framträder i form av en figur i pappret och gjordes för att försvåra förfalskningar (jämför med sedlar). Man har gjort papperet lite tunnare just där figuren framträder. På svenska frimärken finns vattenmärken på märken i huvudsak före 1924 och följande figurer finns (på bilderna är linjerna ifyllda för att göra det mer synligt):

De flesta sedlar är tryckta på papper med vattenmärke. Håller du upp en 20-kronorssedel mot ljuset ser du en vattenmärksbild av Selma Lagerlöf till vänster. Den är lätt att se, därför att det inte är någon tryckt bild på sedeln just där. När det gäller frimärken kan det ibland vara knepigare att se vattenmärkena, eftersom de oftast finns på samma ställe som frimärksbilden är tryckt. Och då blir det svårare att se den svaga vattenmärksbilden. Ett bra sätt är att lägga märkena med baksidan upp på ett stycke svart papper. Då brukar man kunna skönja vattenmärkena som på bilden ovan. Är märkena stämplade med kraftiga stämpelavtryck kan det ibland vara svårt att se vattenmärkena även för den som är van, eftersom stämplarna då kan synas även på baksidan, och dölja de svaga vattenmärkena.

Papper

För att tillverka vattenmärkt papper placerades den fuktiga pappersmassan ut på en bana försedd med ett system av valsar. En av dessa valsar var den s.k dandyrullen som var klädd med en mässingsduk med fastsydda våglinjer och bokstäver av tunn mässingstråd. När dandyrullen med mässingsduken pressades mot pappersmassan blev denna på motsvarande ställen tunnare och mer genomlysande. Avtrycket i pappret släpper alltså igenom ljuset bättre än vad resten av pappret gör, på så sätt uppträder vattenmärket.

När man tillverkar papper i maskiner, så gör man på annat sätt för att det ska bli vattenmärke i pappret, men principen är densamma. Man ser till att pappret blir lite tunnare på vissa ställen.

Vattenmärken finns på olika papper och det finns en hel del förkortningar i filateli litteratur och olika sammanhang inom filateli:

Källa sfu.se - Frimärksskolan del 16 och helark.se

| Upp | Tillbaka |

Vattenmärke

| Posthorn | Krona | Våglinjer | KPV - "KUNGL POSTVERKET" |

Posthorn

Följande frimärksserier har vattenmärket Posthorn:

 

SE. F45
Oscar II
(Boktryck, 1886)

SE. F46
Ringtyp
(1886)

 

Vattenmärke Posthorn:


Vattenmärke Posthorn i blått


Ett block där vattenmärket posthorn i blått syns tydligt

| Upp | Tillbaka |

Krona

Följande frimärksserier har vattenmärket Krona:

 

SE. F52
Oscar II
(koppartryck, 1891)

SE. F62
Ringtyp
(1892)

SE. F70
Lilla Riksvapnet
serie I (1910)

SE. F77
Gustav V i Medaljong
(1911)

SE. F97
Påtryck Gustav V
i Medaljong (1917)

SE. F138
Påtryck "Luftpost"
Tjänstemärke (1920)

 

Vattenmärke Krona:


Vattenmärke Krona
(har förstärkts med färg för att göra det mer synligt.
På bilden nedan syns det som det är i verkligheten.)


Ett block där vattenmärket krona och KUNGL POSTVERKET syns inte tydligt men kan skönjas

| Upp | Tillbaka |

Våglinjer

Följande frimärksserier har vattenmärket Våglinjer:

 

SE. F72
Lilla Riksvapnet
serie II (1911)

SE. F110
Påtryck 'Landstormen'
serie I (1916)

SE. F131
Påtryck 'Landstorm'
serie III på
'Landstorm' serie I (1918)

SE. F142
Lejontyp I & II
(1921)

SE. F151
Gustav V En Face
(1920)

SE. F152
Gustav II Adolf
(1920)

 
 

SE. F160
Postemblem
(1922)

SE. F175
Gustav V Profil
Vänster (1922)

SE. F203
Världspostkongressen
i Stockholm (1924)

SE. F219
Världspostföreningen
50 år (1924)

 

Vattenmärke Våglinjer:

(har förstärkts med färg för att göra det mer synligt.

 

Cc
Våglinjer ( \\ )

Cz
Våglinjer ( \\ )
& KPV

Cx
Våglinjer ( // )

Cxz
Våglinjer ( // )
& KPV

 

| Upp | Tillbaka |

KPV - "KUNGL POSTVERKET"

Följande frimärksserier har vattenmärket KPV:

 

SE. F72
Lilla Riksvapnet
serie II (1911)

SE. F87
Gustav V i Medaljong
serie II (1918)

SE. F102
Påtryck Gustav V
i Medaljong
serie I (1918)

SE. F110
Påtryck "Landstormen"
serie I (1916)

SE. F131
Påtryck "Landstorm"
serie III på
"Landstorm" serie I (1918)

SE. F138
Påtryck "Luftpost"
Tjänstemärke (1920)

 
 

SE. F142
Lejontyp I & II
(1921)

SE. F151
Gustav V En Face
(1920)

SE. F152
Gustav II Adolf
(1920)

SE. F153
Gustav Vasa
(1921)

SE. F160
Postemblem
(1922)

SE. F175
Gustav V Profil
Vänster (1922)

 
 

SE. F203
Världspostkongressen
i Stockholm (1924)

SE. F219
Världspostföreningen
50 år (1924)

 

Vattenmärke KPV:


Ett block med vattenmärket Våglinjer och KUNGL POSTVERKET syns tydligt

×
| Upp | Tillbaka |