Rötter i Polen

Rötter i Polen

"Att efterforska familjen Fuks ursprung blev intressant den dagen vi hittade en liten ledtråd!"

I databasen JewishGen under Bers mamma (Feiga Fuks) står det en stad som före detta adress eller möjlig ursprungsstad i Polen innan Lodz, Konstantynow (se bilden nedan). Det finns en stad Konstantynow som är belägen några km väster om Lodz och även ett område Konstantynow Lódzki som också är belägen väster om staden Lodz.

Utdrag ur JewishGen på Bers mor Feiga Fuks. Notera att det står "Konstantynow" under kolumnen Residence/Address. Det var här vi hittade den första ledtråden.

Denna lilla ledtråd gav upphov till ett intresse att släktforska lite längre bak i tiden på familjen Fuks. En sak som kanske är på sin plats att berätta är att leta i polska arkiv är inte det samma som att leta i de svenska. Först och främst har vi språksvårigheten och för det andra är själva arkiven ganska bristfälliga. Dessutom finns det många dokument i deras stora arkiv på området kring och i staden Lodz som ännu inte är digitaliserade. Anledningen tycks vara bristen på frivilliga som är villiga att göra jobbet samt finansiellt. Många maktskiften har också skett i Polen och arkiven kan ha blivit förstörda på vägen. Arkivet vi letat i är JRI (Jewish Records Indexing – Poland) som är en icke kommersiell och frivillig organisation med syfte att bevara det judiska ursprunget och härkomst för eftervärlden. Detta arkiv och databasen finns som en del av alla JewishGens databaser. En annan anledning till varför vi började rota in oss i familjen Fuks rötter var att Ber har berättat att hans far och mor var kusiner. Detta lät rätt intressant att kunna fastställa samt vem av de tidigare generationerna som var nära släktingar. Genom arbetet och letandet kan man kostatera att mycket av det som står om någons föräldrar i dokumenten var det i de flesta fallen endast fadern som nämndes. En moders ursprung eller vad de hette innan de gifte sig blir genast mycket svårare. Det man får gå på många gånger var förnamnet och födelseår samt den värdefulla adressen Wolborska 19 lägenhet 10. Ibland stämde inte detta alltid men är man öppen och kontrollerar alla möjligheter kan man ibland hitta rätt. Mendels förfäder var hyfsat lätta att hitta. Feigas däremot har varit betydligt svårare med tanke på det som nämnts ovan. Vi har inte hittat mycket om hennes föräldrar men det Bers syster Ester Malka Apelewitz skrev till de Israeliska myndigheterna samt Yad Vashem 1956 har varit värdefullt. I JRI nämns inga av Feigas föräldrars namn och vi har letat på många olika varianter. Vi har däremot hittat registerkort från Lodz daterat mellan 1916 och 1921. För några år sedan hittade vi inte mycket men nya saker kommer hela tiden så släktträdet kan växa om vi fortsätter leta. Vi har hittat en del men i flera fall går det inte att fastställa till hundra procent att det är rätt personer vi hittat. Inget finns nämnt om deras släktskap så vi kan inte vara säkra och då faller det lite. Det vi hittat beskrivs nedan och om vi inte var säkra har vi försökt vara tydliga med att nämna det. Samtidigt var det intressant och en hel del människoöden fanns beskrivet där i databasen. Barndödligheten t ex var hemsk att läsa om men med dåtidens sjukvård på 1800-talet så var det inte så konstigt. En enkel förkylning kunde då sluta med döden och en tragedi för familjen. T ex läste vi om en familj som även de hette Fuks i efternamn från en liten stad i Polen där de först fick en dotter som dog bara 3 månader gammal. Året efter fick de tvillingar där en dog 5 månader gammal och den andra tvillingen ytterligare 2 månader senare. De hade alltså 3 barn som dött på mindre än 3 år. Vilken familjetragedi. Fast de var långt ifrån ensamma. Det fanns massor av familjer som hade det så. Hemskt.

Det vi hittat på Bers fars sida, dvs. Mendel Fuks, är att han föddes i en stad som hette Tuszyn Polen 1886 och hans far hette Abe Fuks. Abe Fuks var född 1863 i staden Tuszyn (eller Rzewa då båda städerna i arkiven har nämnts). Han gifte sig med en kvinna som hette Hinda Skorkowska (fanns även i JRI med förnamnen Chendla och Laia) och det står angivet på registerkortet från Lodz att hon är från en ort Szadek i Polen. Hinda hittade vi inte mer än att hon föddes ca 1864 och hennes far hette Ber Skorkowska. Abe och Hinda fick fem barn där Mendel var äldst. De bodde på Wolborska gatan 19 lägenhet 10 och om det lät bekant så är det för att på samma adress bodde Ber senare med sina föräldrar och syskon. Abe finns med i Lodz stadsarkiv med info om stadsbornas yrken. Följande text finns om Abes yrke från 1928 ”Försäljningen av mejeriprodukter. Wolborska gatan 19, ägare Abe Fuks”. Ett av Mendels yngre broder avled endast 14 år gammal 1919. Abe avled innan kriget i Lodz 1938 75 år gammal medan Hinda avled i ghettot 1940 76 år gammal. Abes far hette Lajzer Fuks (fanns även under namnet Lejb Wolf) och föddes ca 1824 även han i staden Tuszyn. Abes mor hette Mindle Rozenblat född ca 1829 i Belchatow. Gick inte att hitta någon förälder till varken Lajzer eller Mindle. Lajzer och Mindle gifte sig 1849 i Belchatow och de fick minst 2 barn ihop, Abe och Fajga samt ev. även Szmul (Feigas far) född 1861 och troligtvis avliden ca 1893. Feigas yngsta bror (hette också Szmul) var född 1893 i Lodz och anledningen att han föddes just i Lodz kan ha varit faderns sjukdom eller dödsfall där det året. Inget av uppgifterna på Szmul (Feigas far) som nämns har kunnat bekräftas utan det är antaganden och ett pusslande. Det fanns hyfsat många Szmul Fuks i området runt Lodz vid tidpunkten. Letar man på namnet Szmul Fuks i hela Polen på JRI får man 1139 träffar och på området runt Lodz 280 träffar. Vi vill ju inte begränsa oss för vi har hittat andra släktingar utanför Lodz området. Det faktum att det finns hål i arkiven med åren runt hans eventuella födsel underlättar inte letandet. Fajga (Abes syster) föddes 1853 men avled endast 11 år gammal 1864 i staden Czolcyn. Lajzer dog 1875 51 år gammal i Czolcyn medan Mindle avled 1886 53 år gammal i Lodz.

Google karta med viktiga orter och platser för denna hemsida utstakade (1824 - 1945)

Vad gäller staden Konstantynow som fanns beskrivet i JewishGen om Feiga Fuks hittade vi en del matnyttigt. Bland annat ett registerkort där Feigas mor Szejndla Tieger finns beskriven med Feiga samt hennes 4 syskon (se registerkortet ovan). Detta registerkort är från Lodz och skriven någon gång mellan 1916 och 1921. Troligtvis från 1916 eftersom Feiga finns registrerad som 28 åring och 1916 var hon just 28 år gammal. Szejndla föddes ca 1863 i staden Leczycy (norr om Lodz) på registerkortet står hon med som 52 åring. Hon Avled i Lodz 27 juli 1928 63 år gammal. Hennes far hette Lemel Tieger (ev. Tygier) och det verkar inte finnas nämnvärt många Tieger i Lodz innan Andra Världskriget men däremot en hel del Tygier. Sökte även i hela Polen och hittade ev en bror till Szejndla vid namn Henoch med en far vid namn Lemel Tygier. Brodern dog i ghettot 1940 70 år gammal. På registerkortet ovan står det inget om Szmul Fuks (Feigas far) mer än en notis. En anledning kan vara att han redan när registerkortet skrevs var avliden, dvs innan 1916. Hans sista barn (hans namne Szmul) föddes ca 1896. Någonstans där mellan 1896 och 1916 måste Szmul avlidit. Har letat i de databaser som finns nämnt på sidan "Informationsinsamling" på avlidna i Lodz och hittade två kandidater. En dog 1897 och en 1907. Omöjligt att veta om det någon av dem då det endast står namn och året de dog. Som alla andra i den närmaste släkten bodde även de på Wolborska 19 lägenhet 10.

Ovan nämner vi att Bers föräldrar var kusiner. Av det vi hittat fram till dags dato är att Mendels föräldrar hette Abe Fuks och Hinda Skorkowska samt Feigas föräldrar hette Szmul Fuks och Szejndla Tieger. Går man efter efternamnen (Fuks) torde Abe och Szmul vara just de två som ev kan vara besläktade eller t o m bröder. Tyvärr finns inget om detta att hitta i registren på internet. Vi ser det dock som enda möjligheten. Skulle vi hitta bevis för detta antagande skriver vi det självklart här. Härifrån fanns det inte mer information som gått att säkra var medlemmar i familjen Fuks. Vi är dock helt övertygad att det var en stor släkt i Lodz med omnejd. Därför kommer vi fortsätta leta i databaserna för mer information och ev. även besöka självaste arkivet i Lodz. Vi vet också att delar av arkivet ännu inte är digitaliserat vilket gör att vi förr eller senare kommer hitta mer information om familjen Fuks.

Ett förenklat släktträd för familjen Fuks.

Ett förenklat släktträd för familjen Fuks.

Vi har tagit med antagandet att Abe och Szmul var syskon trots att vi inte hittat några bevis för det. Om Bers föräldrar Mendel och Feiga var kusiner var detta det enda möjliga alternativet.